Adatvédelemi nyilatkozat

Adatkezelő megnevezése: Print4You Kft. (a továbbiakban: print4you.hu) Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.17-09-010395Adatkezelő adószáma: 25004654-2-17Adatkezelő székhelye: 7200 Dombóvár, Balassi Bálint u. 25.Adatkezelő e-elérhetősége: uh.uoy4tnirp%40ofniAdatvédelmi tisztviselő: Komprádt Károly (ügyvezető)Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: uh.uoy4tnirp%40tdarpmokAdatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-138581/2018.
A Print4You Kft. (a továbbiakban: print4you.hu) a részére bármely formában és úton tudomására hozott adatot és információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, a tudomásra hozás céljának vagy feltehető céljának figyelembevételével kezeli és használja fel.Jelen adatlap kitöltésével, önkéntes hozzájárulással megadott személyes adatokat a vertesfoto.hu kizárólag az általad jelzett témában és módon történő kapcsolatfelvétel és regisztrációs adatkezelés céljából használja fel. Ennek érdekében a print4you.hu az adatlapon megadott adatokat harmadik személynek nem továbbítja, illetve adatfeldolgozót sem vesz igénybe. Tájékoztatunk, hogy a print4you.hu tudomására hozott adat felhasználását és kezelését a print4you.hu részére küldött írásbeli (e-mail, levél) nyilatkozattal korlátozhatod vagy megtilthatod, illetve jogodban áll tájékoztatást kérni a rád vonatkozó adatok kezelésének tényéről és minőségéről, továbbá kérni az adatok tényszerű módosítását. Jogellenesnek vélt adatkezelés esetén az print4you.hu belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint a 2011. évi CXII. törvény 22. §-a alapján az adatkezelő székhelye, illetve az érintett személy lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszékhez fordulhatsz. A print4you.hu a tudomására hozott és általa jogszerűen felhasznált és kezelt adatok vonatkozásában illetőleg az adatok felhasználásának és kezelésének korlátozásából vagy megtiltásából eredően a kártérítési felelősségét kizárja.Kérjük, hogy az adataid felhasználásával összefüggésben tett nyilatkozataidat az uh.uoy4tnirp%40ofni e-mail címre juttasd el hozzánk. A print4you.hu a lehető legrövidebb időn belül intézkedik, hogy adataid az Te szándékodnak megfelelően kerüljenek a továbbiakban kezelésre és felhasználásra.Az print4you.hu portál html kódja a print4you.hu-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk figyelmedet, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek meg:Google Analytics https://www.google.com/intl/hu/policies/Google AdSense https://www.google.com/intl/hu/policies/
AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Adatfeldolgozók megnevezése:Magyar Posta Zrt., 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6., futárszolgálati tevékenységDPD Hungária Kft., 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet, futárszolgálati tevékenységColor Contir Bt., 7200 Dombóvár, Kölcsey utca 6., könyvelésJETIMPEX, INC. 915 SE 2 Court, Fort Lauderdale, FL 33301 United States, honlap üzemeltetésAz adatok kezeléséről az adatkezelők a fenti címeken adnak részletes felvilágosítást.A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: https://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookieA fenti adatvédelmi tájékoztatást tudomásul vettem és jelen hozzájárulás megadása részemről önkéntesen történt.